Акустика на студио

image

Задание на клиента

Момчетата от Студио Hook Bangers се свързаха с екипа на Acoustic Force, за да потърсят най-доброто решение за акустика на своето ново аудио струдио. Идеята им беше помещението да се ползва както за миксиране и мастериране на музика, така и за записи на инструментали. От екипа ни поискаха да се изготвят професионални измервания да се изготви проект, който да отговори на определения от тях бюджет и да бъде изпълнен с оговарящо качество. Тъй като помещението беше под наем, заданието изискваше голяма част от третирането да бъде преместваемо, ако след време се изнесът от помещението. Също така за тях беше важен и срока на изпълнение, тъйкато това спираше работата им.

Как подходихме към заданието

Екипа ни подходни отоговорно към поставеното задание. Първата стъпка беше да се направят акустични замервания на помещението и да бъде изготвен анализ. След това беше направена работна среща и бяха дискотирани различни варианти за акустично третиране, които оговаряха на бюджета и акустичните изисквания, но имаха различна визия. След достигане на финално решение за визията конфигурацията на акустичното третиране беше избрана както следва: перфориран гипскартон на тавана, покрит с акустичен плат на дървена конструкция, акустични панели с дебелина 10см по стените и три бастрапа за 100Hz в ъглите на помещението. На база на измерванията и акустичното третиране беше определена позицията на високоговорителите и мястото на слушателя.

image

Финални резултати

Предизвикателствата пред екипа ни бяха много. Тъйкато тавана беше тип окачен нямаше възможност да се захванем за него и се наложи да изберем дървени греди с голямо сечение, така че да преодолеят дължината на стаята без да провиснат значително и да се захаванат само за стените. Предизвикателство беше и самото обличане с плат, както и монтажа на бастраповете, така, че един ден те да имат възможност за демонтаж. В крайна сметка екипа ни се справи успешно с всички трудности и завърши успешно този чудесен проект. Успяхме да влезнем в зададения предварително бюджет без преразход и в рамките на две седмици от заявката на клиента за проектиране да завършим студиото успешно. След финалнте настройки и позициониране на високоговорителите бяха извършени контролни тестове за проверка на постигнатите резултати. Измерванията посочиха отлични резултати, а субективното възприятие на звука беше невероятно.

image
image
image

КАКВО СПОДЕЛЯ КЛИЕНТЪТ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА