fbpx
image
  • Клиент:Concentrix
  • Категория:Офис сгради
  • Дата:2019 г.
  • Статус:Завършен
  • Вид услуга:Проектиране

Акустично обследване кол център

Concentrix е технологична глобална компания за поддръжка на бизнес услуги, специализирана в ангажиране на клиенти и подобряване на бизнес резултатите. Разполага с офиси в над 40 страни на 6 континента.

След отварянето на новия им офис в София, един от отделите им разположени на цял етаж от офисна сграда има проблем с високи нива на шум, причинение от разговорите на служителите по телефона. Въпреки, че са предвидени мерки, като поставяне на сепаратори за бюра, акустичен таван и мокет по пода, проблема не е решен и служителите се оплакват от липса на концентрация и главоболие.

Поради особеностите на звуковото натоварване, които са свързани с неравномерността на разположението, времето и силата на източниците (разговори по телефона), не можеше да бъде предоставено решение, което субективно да бъде оценено. За това мениджърите от Concentrix възложиха изготвянето на акустичен доклад, който да изследва проблема и да предложи възможни решения.

Конкретните мерки, които са предприети

Спецификите на проблема наложиха прилагането на европейски стандарт за отворен тип офиси ISO EN 3382-3, които изискват измервания на редица параметри на празен офис и по време на работния процес, за установяване на категорията в която попада обекта.

След извършването на измерванията и определяне на основните обективни параметри, които трябва да бъдат следвани бяха разработени над 6 различни варианта за подобряване на акустичната среда, като част от тях бяха поставяне на отделящи паравани между отделните работни секции, повишаване на височината на съществуващите сепаратори, както и опция за разговори чрез специализирани слушалки с интегрирана “noise cancelling” система.

С предложените решения оценката на офис средата може да бъде повишена до “Добра”, като степента на ефективност зависи от правилното имплементиране на решенията.

image

Финални резултати

След успешно представяне на доклада, оценката за работата на Acoustic Force е отлична, като дава представа за най-ефективните и най-оптимални мерки, съобразени с определения бюджет за решаване на този проблем.