fbpx

Често срещани проблеми

 • Превишение на нормативните изисквания за шум в работна среда, предизвикани от производствена линия
 • Високи нива на шум генерирани от режещи или щанцоващи машини
 • Специфичен нискочестотен шум генериран от машини или съоръжение, което предизвиква умора и раздразнение на работните места около нея
 • Превишени нива на шум от циклони вентилатори, служещи за аспирация или вакуумно засмукване, намиращи се в близост до жилищни зони или на работната площадка
 • Вибрации на фундамента или подова плоча, породени от машини генериращи циклични или хаотични движения, като климатичен агрегат, вибро сито, компресор, хидравлична преса и други.

Решения за индустриални сгради

Подхода към всеки проблема е индивидуален и е съобразен с редица изисквания и параметри, като достъп до машината, работен процес, честотна арактеристика на шума и функционалност на машината.

 • Проектиране на звукопонижаваща бариера
 • Проектиране на звукоизолационна кабина
 • Подбор на виброгасители
 • Частично преграждане на машината
 • Допълнителна изолационна обшивка към съществуващи прегради
Намаляване на риска от слухови увреждания
Редуциране на стреса и напрежението на работното място
Намаляване на риска от трудови злополуки на работното място
Увеличаване на продуктивността
Спазване на законовите изисквания
Облекчения от страна на законови изисквания за работа в рискова среда

Кои индустрии са най-често засегнати?

Машиностроене и електроника

Машиностроене и електроника

Машиностроене и електроника

Високоефективни производства

Машиностроене и електроника

Фабрики за производство и дистрибуция на продукти

Машиностроене и електроника

Хранително вкусовата и фармацевтичната индустрия

Машиностроене и електроника

Фабрики за производство на строителни материали

Машиностроене и електроника

Петролната и газова индустрия

Машиностроене и електроника

Производството на електроенергия и нейното разпространение

Машиностроене и електроника

Заводи за рециклиране и отпадъчни води

Какъв е процесът ни на работа?

1

Запитване

Всеки клиент представя своя казус като е най-важно да бъдат дефинирани характера на източника и желания краен резултат. След това, се уговаря дата и час на посещение на място. Изпращането на допълнителна информация, като снимки, чертежи и технически карти помага за предварителната подготовка за очаквания казус на нашия екип.

2

Оглед и измерване на място

Огледа на място дава ясна представа за спецификата на проблема. Ние се запознаваме с технологичните изисквания на машините и процесите по работата с тях, измерваме звуковото замърсяване от всички източници и правим подробен анализ на характера на възпроизведения шум. Разговаряме с обслужващия персонал, както и с служителите работещи на самите машини, за да подберем най-практичния и технологичен подход за редуциране на шумовите емисии. С оглед оптимизиране на работата изискваме документация относно чертежи и технически карти на производството и разглежданите машини, ако те са достъпни.

По време на огледа се дискутират възможни решения и подходи. Оценява се мащаба и трудността на възможните решения и се предлага или изработка на проект или директно решение, което се описва под формата на доклад от огледа.

3

Изготвяне на доклад

След провеждането на огледа, в рамките на 7 работни дена се издава доклад от огледа с анализ на ситуацията и предложения за решение или се предава оферта за проектиране.

Проектиране се прилага при следните случаи:

 • По искане на клиента
  Често компаниите имат вътрешни норми и изисквакания всеки процес да бъде документиран и да бъде узаконен. В някои случаи проекта служи за доказателство пред институциите за поета инициатива и добри намерения за справяне с даден проблем.
 • При голям мащаб на работата
  Голям мащаб на работа се приема, когато участват повече машини или цели поточни линии или в случаите, когато се изисква разработване на повече от едно решение или когато се търси оптимизиране на баланса стойност (количество работа) и ефективност на решението.
 • При разглеждане на сложни и комплекси казуси
  Когато в проблема е свързан с много фактори, които могат да повлияят на крайния резултат, като например специфична честотна характеристика на машината, съчетана с комплексна система от различни работни процеси или при наличие на множество източници и неизвестност на техния принос към точките на измервания.

Проекта за разработване на дадено решение може да бъде представен в следните фази:

 • Идеен проект
  Дава представа за геометричните размери на шумозащитното съоръжение, технически характеристики на вложените материали, резултати получени след прилагане на решението, предварителна количествено-стойностна сметка.
 • Технически проект
  Допълва идейния проект с производствени чертежи за съоръжението и детайли. При необходимост включва проект част конструкции и част архитектура. Допълва се количествено-стойностната сметка с допълнителна информация относно необходима механизация, часови ставки и по прецизни количества на вложените материали.
 • Работен проект
  Допълва техническия проект с монтажни чертежи, схеми и детайли, които да бъдат изпълнени от строителя.

4

Производство, доставка и монтаж на съоръженията

Съществуват три възможности за работа след препоръка или проектиране:

Първата е предоставяне на проектантски надзор, който да проследи производството, доставката и монтажа на съоръженията от различни компании, за да декларира пред инвеститора за правилното имплементиране на решението

Втората е да извърши организация на производството и доставката на съоръжението или материалите, като работи с доверени утвърдени доставчици в сектора. След това да упражни проектантски надзор за правилния монтаж на съоръжението.

Третата възможност е да организира всички процеси по реализиране на решението, като работи с доказали се доставчици, производители и монтажни екипи.

Често задавани въпроси

 • Кои са нормативните закони регулиращи нивата на шум на работното място?

  Нормативния документ, който задава минималните изисквания за шум на работното място е “Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

 • Какви са граничните стойности на експозиция за предприемане на действие? Защо има установени повече от една стойност?

  Граничните стойности на експозиция за предприемане на действие е основно ниво на излагане на шум, при което работодателите са длъжни да предприемат определени стъпки за намаляване на вредното въздействие на шума върху слуха. Има два основни нива на действие за непрекъснат шум:

  По-ниската стойност на действието на експозиция е средно дневно или седмично ниво на експозиция на шум от 80 dB, при което работодателят трябва да осигури информация и обучение и да осигури защита на слуха.

  Горната стойност на действието на експозицията се определя при средна дневна или седмична експозиция на шум от 85 dB, над която работодателят е длъжен да предприеме разумно приложими мерки за намаляване на експозицията на шум, като инженерни контроли или други технически мерки. Използването на защита за слуха също е задължително, ако шумът не може да бъде контролиран от тези мерки или докато тези мерки се планират или извършват.

  Накрая има гранична стойност на експозиция от 87 dB, над която никой работник не може да бъде изложен (като се вземе предвид защитата на слуха).

Свържете се с нас за консултация

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
image