fbpx

Шумоизолация Сграден Фонд МОЛ Плаза

image

Изискванията на клиента

Мундус Сървисиз АД е най-голямата компания в България, която предоставя интегрирани фасилити услуги в областта на управление и поддръжка на сграден фонд.

Оборотът на групата е над 30 млн. лв., обслужва площи с размер над 3 млн. кв. м., разполага с над 4 000 обекта, а в национален мащаб има покритие от 8 регионални офиса. Стратегията на компанията непрекъснат растеж, като предоставя на своите клиенти висококачествени услуги.

Как подходихме към проблема

Тези ценности и обща стратегия свърза компанията с нас, които ни потърсиха за помощ и съдействие относно възникнал още преди четири години проблем. Мястото е град Пловдив, МОЛ Плаза, където разположени на покрива климатични и екосистеми, не кореспондират задължителното отстояние от съседни сгради и по този начин произвеждат шум, в нива възпрепятстващи тишината и спокойствието на живущите в тях. Допълнителен утежняващ фактор е височината на сградите, които са на по-ниско ниво от това на покрива на МОЛ Плаза.

При изследването на проблема е установено, че част от въздуховодните системи нарушават ритъма на живот на обитателите на жилищна сграда, разположена на по-малко от 10 метра. Чрез итерации в климатизацията също е установено критично увеличаване на шума, при повишаване на външната температура и по-сухо време. Направен е извод, че две от климатичните тела трябва да бъдат заменени и обезшумени.

Acoustic Force предприе без забавяне необходимите действия и мерки за обезшумяване, проектиране и изграждане на кулисни шумозаглушители. Проектирането включваше както дейности по монтаж и изработка на налични кулисни заглушители, така и изготвяне на прогноза за очакваното понижение на звука след предприетите мерки.

След представяне на проекта, и неговата оптимизация, Мундус Сървисиз АД, нашият клиент, взе решение да ни възложи тази задача. Важно е да отбележим и срока, в който трябваше да се справим – твърде съкратен поради неблагоприятните метеорологични условия. Дейността ни съвпадна с разгара на лятото, когато температурите налагат поддържане на добра вентилация на въздуха в помещенията, и чрез отваряне на прозорци.

Acoustic Force прие предизвикателството и в рамките само на 2 седмици изработи и достави кулисните шумозаглушители, а за 2 дена извърши техния монтаж.

Заглушителите бяха с големи мащаби, с размери на отвора 2,20 х 1,50 м. Всичко беше доставено и сглобени на място. Причината беше в достъпа до покрива, който с кран беше много ограничен. Нямаше възможност да едновременно производство на всичко необходимо, нито за монтаж само чрез качването му с кран. Това наложи изработка на всяка част отделно, доставката й с кран да бъде отново на срещуположен край на покрива, сред което тя да бъде пренесена до необходимата локация за монтаж. Мащабът на заглушителите позволяваше оглед в цял ръст и навлизане в тях.

Интензивният монтаж беше ограничен до 14 ч., поради достигане температура на ламарината до 100 градуса. Така графикът беше изместен, и стартиращ в 5 ч., приключващ в 16 ч. Първият ден от монтажните дейности беше логистичен, като всички материали бяха доставени и качени на покрива, приготвени за същинския монтаж.

Същинския монтаж се извърши на следващия ден - от 6 до 14 ч. За всички монтажни работи бяха доставени и монтирани допълнителни усилващи конструкции, както и самите заглушигели. По време на монтажа имаше възможност за влизане в кабината, и усет за ефекта.

image

Финални резултати

След като завършихме монтажа, направихме измервания на постигнатите резултати. Те отчетоха дори по-голям ефект от очаквания, по-голямо намаление на шума, измерен в децибели, спрямо проектирания и прогнозиран шум. Резултата беше намаляване с 10 - 12 децибела след поставянето на заглушителите.

Клиентите ни от Мундус Сървисиз АД бяха изключително впечатлени и удовлетворени от нашата работа, а жителите на сградата в непосредствена близост вече имаха възможност за сън на отворен прозорец, и достъп до свеж въздух.

image
image
image

КАКВО СПОДЕЛЯ КЛИЕНТЪТ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА

Разгледайте и другите ни проекти.