fbpx

Обезшумяване на завод Симид Агро

image
  • Клиент:Завод Симид Агро
  • Категория:Индустриално обезшумяване
  • Дата:2021 г.
  • Статус:Завършен
  • Вид услуга:Проектиране, производство и доставка
  • Локация:гр. Пловдив, България

Задание: проектиране, производство и доставка

Пловдивската компания за производство на хляб и хлебни изделия, Симид Агро строят топлоцентрала, която е базирана на газ генератори, които произвеждат пара, електричество и топла вода. За целта те са изградили в рамките на своя завод отделна сграда, в която да се помещават самите генератори. Генераторите са два на брой и за тяхната нормална работа е необходимо да бъде изградена вентилационна система, която да ги охлажда и електрическа централа.

Проектиране и изпълнение на шумоизолацията

Тъй като сградата и завода на Симид Агро се намират в близост до жилищна зона на около 200 м. от нея , екипа на Acoustic Force беше извикан на даде оценка на шумовото замърсяване, което могат да причинят тези газ генератори.

Газ генераторите работят 24/7 в продължение на 7 години и това означава непрекъснато излъчване на излишен шум.

Екипът ни дойде на етап, в който сградата беше построена, дизел генераторите бяха поставени и бяха предварително предвидени врати, въздуховоди и охлаждане.

Нашата работа стартира с оценка на съществуващия проект и препоръчахме допълнителни мерки, които трябва да бъдат спазени. С помощта на софтуерни изчисления беше създадена шумова карта, която даде оценка за шума, при така изпълнените мерки дизел генераторите ще пречат на живущите около завода.

За да бъдат стойностите в нормите бяха отправени редица препоръки, които изпълнителят и възложителят трябваше да извършат, за да може да се осигури максимално обезшумяване на съоръжението.

Мерките включваха: Замяна на поръчаните вече врати с шумоизолационни врати, които притежават индекс 45dB. Обезшумяване на всички въздуховоди, които минават пред фасадата, както и препоръка и детайл за обезшумяването им. Изграждане на шумоизолационни прегради вътре в самото помещение, където ще бъдат операторите и препоръка за детайл. Допълнителни желeзни решетки, които да служат за редуциране на шума, който излиза през охладителните решетки.

image

Финални резултати на шумоизолацията на завода

На екипът на Acoustic Force беше поръчано да се извърши производството на акустичните желeзните решеки, така че те да отговарят на необходимите стандарти, заложени в проекта. Екипът ни проектира и сглоби самите железни решетки в работилницата на Acoustic Force. Доставката и сглобяването отнеха около една седмица. След това на място наш инжинер посети обекта, за да даде точни и ясни инструкции с чертежи, как те да бъдат монтирани по правилният начин. Проектът завърши с оглеждане на всички детайли, които бяха препоръчани и констативен протокол. В края на годината ще бъдат извършени проби и замервания на звуковите нива, които да установят дали шума от генераторите изпълнява нормативните изисквания в жилищни сгради.
image
image
image

Разгледайте и останалите ни обекти.