fbpx

Звукоизолация офис сграда Grawe Copy

image
 • Клиент:ГРАВЕ България ЕАД
 • Категория:Офис сгради
 • Дата:2019 г.
 • Статус:Завършен
 • Вид услуга:Консултация и надзор за подобряване на звукоизолация
 • Локация:гр. София

Подобряване на звукоизолацията между офисите и конферентните зали.

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е българско застрахователно дружество, извършващо дейност от 20 години в България. От централата им, намираща се в град София, се свързаха с Acoustic Force, за решаване на казуса относно подобряването на звукоизолацията между залите за срещи и мениджърските офиси.

Какви мерки предприехме в процеса на звукоизолация на офис сграда Grawe

Конкретните мерки, които предприехме, започнаха с посещение на обекта от страна на нашия екип. На място и направихме необходимите измервания на звукоизолацията между двете помещения. След като разгледахме данните установихме, че има разбираемост на речта при нормален говор и индекса на звукоизолация беше по-малък от R’w< 37dB. Допитахме се до мениджърите на сградата, от които получихме информация за дебелината и материалите на преградните стени. Въпреки акустичното третиране на помещението, времето на реверберация не отговаряше на изискванията за тези обеми, което създаваше „ехо“ ефект в залите.

След всичко направено до момента, беше установено, че основните проблеми са:

 • - Индексът на звукоизолация на стените;
 • - Детайлът на завършване на стената в окачената фасада;
 • - Обходният път през вратите на помещенията.

На база на събраните данни изготвихме подробен доклад, включващ измерените стойности и изчисления на индекса на звукоизолация на всички елементи. На финала съставихме подробен списък с препоръки за предприемане на конкретни действия:

 1. 1. Да бъде подобрена изолацията на стената, като се постави звукоизолационна мембрана ViscoLAM Autoadhesiva и допълнителен слой гипсокартон върху съществуващата стена;
 2. 2. Изготвен беше детайл с МДФ плоскости и микропореста гума, за да бъде уплътнена фугата между стената и окачената фасада;
 3. 3. Предписано беше да бъдат подменени уплътненията на вратите;
 4. 4. Последната препоръчителна препоръка беше да се добавят допълнителни акустични материали в двете зали, за да се подобри акустичния комфорт и да се намали времето на реверберация в допустимите граници.

Всяка от препоръките има за цел да подобри работната среда в офис сградата на ГРАВЕ България. След прилагането им за служителите се създава една по-благоприятна атмосфера, лишена от нарушаващия концентрацията шум. Неприятният шум в работните помещения се свежда до минимум, а това води до по-висока продуктивност.

image

Финални резултати

Ръководството на ГРАВЕ България стриктно спази всички препоръки, като за подобряването на звукоиволацията и смяната на уплътненията на вратата се възползва от нашите надзорни услуги.

Специалистите на Acoustic Force следяха изпълнението на всеки етап от проекта. Изработката на детайлите от МДФ ни бяха възложени директно. След реализираните мерки направихме измервани, благодарение на които установихме, че звукоизолацията между помещенията се е повишила с 15dB, като е покрила изискванията за офисни помещения, които са от порядъка на Rw>45dB и е достигнала изискванията за жилищни сгради - Rw>52dB. Също така установихме, че вече нама чуваемост между помещенията при нормални разговори. С радост искаме да споделим, че описаният проект е сред гордостите на нашата компания. В него подходихме с присъщия ни професионализъм и индивидуално отношение към проблема.

image
image
image

КАКВО СПОДЕЛЯ КЛИЕНТЪТ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА

Разгледайте и другите ни проекти.