fbpx

За нас

За Acoustic Force

Ние от Acoustic Force се гордеем, че предлагаме точно това, което се изисква, нито повече, нито по-малко. Подхождаме обективно и професионално към всеки клиентски казус и разглеждаме поне две възможни решения.
Дългогодишният ни опит в акустичната оценка и проучвания за стотици индустриални, жилищни и обществени обекти ни дава възможност да предоставяме на нашите клиенти най-доброто, на което сме способни, разработвайки най-ефективните и оптимални решения за контрол на шума, които отговарят на високите законови стандарти.
image
image

Нашият подход на работа

Можем да предоставим услуга за пълно управление на Вашия проект, от дизайн, изчисления, доставката на материали, монтаж, до измерване и валидиране на резултатите.

Много държим нашите клиенти да получат ясна представа, за крайния резултат от нашата намеса, затова сме максимално честни с тях, дори в случая, когато не можем да предложим решение за техния проблем.

  • Обективна
    оценка
  • Валидация
    и съпорт
  • Честно
    отношение

инж. Александър Киречев

Специалист строителна акустика в Acoustic Force

Строителен инженер със седем годишен опит

Строителен инженер със седем годишен опит в измервания, оценка и редуциране на въздействието на шума в строителството.

Той е извършил акустични оценки и проучвания за стотици индустриални, жилищни и обществени обекти, разработвайки най-ефективните и оптимални решения за контрол на шума, които отговарят на законовите изисквания. Специалист в подбора на виброгасители за индустриални машини и съоръжения. Последните забележителни проекти включват работа с компании като ABB, OSRAM, Каолин АД, Шише Джам, Husqvarna и Concentrix.

Защитил успешно дипломна работа на тема :“Сеизмично обследване на стоманобетонна конструкция“  в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия през 2013 година, той започва своето кариерно развитие като младши акустик веднага след завършването си. През 2015 година стартира своята докторска програма по Строителна Акустика в Техническия Университет София. През годините е изкарал редица специализирани курсове за повишаване на квалификацията си.

 Член на EAA (European Acoustics Association),YAN (Young Acousticians Network), ASA ( Acoustic society of America), както и на БАОКУШ (Българска Асоциация за обществен контрол и управление на шума).

Сертификати

aрх. Златка Маджарова

Специалист aрхитектурна акустика в Acoustic Force

Архитект с научен подход и мотивиран от световната практика

Архитект Златка Маджарова започва практиката си в сферата на архитектурното и интериорното проектиране в едно от най-известните бюра в България с водещ проектант доц. д-р Александрина Ненкова, където се сблъсква с предизвикателствата на съвременния дизайн. Проектите в портфолиото и варират като обем и функции от частни резиденции и офиси до хотелски комплекси, обществени и промишлени сгради.

Успешно защитава дипломната си работа към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София на тема „Аркутино: Знаме на мира“, тя продължава академичното си развитие с докторска степен на тема „Адаптивност на акустичната среда в обществените интериори“ към архитектурния факултет на УАСГ. 

През 2019г. научната и разработка печели финансиране от Центъра за Научни Изследвания на УАСГ. Тя изнася лекции на тема „Формиране на акустичната среда в историята“ и има публикувани научни статии и участия в национални и международни конференции по акустика. Член е на Камара на Архитектите в България и ASA ( Acoustic society of America).

Сертификати

инж. Кристиян Чудомиров

Инженер строителни конструкции в Acoustic Force

Строителен инженер с опит в проектирането и изпълнението на строителни конструкции

Той е извършил редица заснемания, узаконяване и преустройство на съществуващи обекти, както и проектиране на голям брой нови стоманени и стоманобетононни конструкции, оптимизирайки количествата на вложения материал и редуциране на разходите чрез тясна координация със Строителя и Възложителя. 

Специалист в проектирането на стоманени конструкции и съоръжения, като проектите включват множество разработки на звукоизолационни екрани за климатични тела, шумоизолационни бариери за магистрали, мачти и кули за мобилни оператори в България и Германия; покривни реклами, билборди, тотеми и ажурни пространствени конструкции, като отговаря за тяхното производство, качество и контрол.

Започва своето кариерно развитие докато разработва своята дипломна работа на тема „Футболен стадион с административна сграда“ в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, която защитава успешно през 2014 година. В последствие работи като проектант, в производството и контрол по качеството. Член на КИИП София-град с ППП (Пълна проектантска правоспособност).